Kenmerken

De CoME toepassing heeft als doel milde cognitieve stoornissen (MCI) uit te stellen, en de belasting op zorgverleners te verminderen. Hiertoe helpt CoME ouderen bij het nastreven van een gezonde levensstijl, waarbij CoME aanvullend is op de zorg van zorgverleners, en op oefeningen.

CoME zal zelfmanagement bevorderen, en daarmee de autonomie van senioren met MCI verhogen. Oudere gebruikers kunnen terugvallen op de hulp van professionele zorgverleners, en van informele zorgverleners (waaronder familie en vrienden). Ook de informele zorgverleners worden ondersteund - zij krijgen toegang tot tutorials, informatie over preventie, en richtlijnen in geval van risicovolle situaties. Deze informatie wordt opgesteld door professionals, en aangevuld door de directe zorgverleners.

Het project speelt in op de behoeften van senioren, informele zorgverleners en professionele zorgverleners rond de organisatie van zorg, en heeft als doel een product te ontwikkelen dat commercieel slaagt. Het project volgt een holistische aanpak, waarin alle actoren in één oplossing bij elkaar worden gebracht.

CoME, Applicatie voor Verbeterde Zelfmanagement van de Gezondheid van Senioren en Preventie van Milde Cognitieve Beperkingen
  • CoME maakt een betere zelfmanagement van uw gezondheid mogelijk, door het stellen van persoonlijke doelen te ondersteunen
  • CoME signaleert de aanwezigheid van risico’s op het ontwikkelen van milde cognitieve beperkingen, op basis van uw gebruik van de applicatie
  • CoME ondersteunt u met een team van professionele zorgverleners, die u persoonlijk adviseren over gezond gedrag