CoME: Poster

Als onderdeel van de verspreidingsactiviteiten voor CoME heeft het hele Consortium een promotieaffiche gemaakt met de doelen en voordelen die CoME zal hebben voor zorgverleners en ouderen die betrokken zijn bij verschillende fasen van het proces van cognitieve stoornissen.