Tweede Vervolgbijeenkomst van CoME in Szombathely (Hongarije)

Afgelopen 29 en 30 november 2016 werd in Szombathely (Hongarije) de tweede vervolgbijeenkomst van het CoME project gehouden. In deze bijeenkomst, georganiseerd door Pannon Business Network Association, zijn enkele belangrijke beslissingen genomen over de functionaliteiten en implementatie van het eerste prototype van het platform. Dit prototype zal tijdens de Mid-Term Review halverwege 2017 getoond worden.

De bijeenkomst startte met een overzicht van de projectstatus, waarbij de voortgang in de eerste twaalf maanden werd geanalyseerd. Hierna werden de functionaliteiten van CoME geevalueerd. In deze evaluatie zijn de verzamelde eisen en functionaliteiten van gebruikers uit de werkpakketten meegenomen. Op basis van deze functionaliteiten hebben de partners van de Universiteit van Geneve een aantal mogelijke draagbare sensoren gepresenteerd die binnen CoME gebruikt kunnen worden. De eerste dag is afgesloten met een presentatie waarbij de eindgebruiker-organisaties feedback van enkele gebruikers op de eerste mockups voor CoME gaven.

De tweede dag was technischer van aard; een overzicht van de modules en kenmerken van elk van de modules werd gegeven om een plan voor de ontikkeling van de prototypes op te baseren. In dit plan werden de functionaliteiten voor elk prototype, de verantwoordelijke partner voor ontwikkeling en een tijdlijn met data voor uitrol en testfases vastgelegd. Bovendien werd in dit stadium de basis voor validatie van de prototypes gelegd.

Tot slot werden de disseminatie-activiteiten van elk van de partners in de afgelopen maanden doorgenomen, samen met een plan voor de acties en te volgen richtlijnen voor het toekomstige exploitatie- en ondernemingsplan van CoME.

Concluderend, als hoofdresultaat van deze bijeenkomst, is er een incrementeel plan van het ontwerp, de ontwikkeling en de integratie van modules ontstaan, voor de verschillende prototypes van het CoME platform. Bovendien was het een erg vruchtbare bijeenkomst voor het stellen van richtlijnen en acties voor de komende maanden, in voorbereiding op de Mid-Term Review.