CoME Kick-Off bijeenkomst in Madrid

Op 14 december jongstleden vond de kick-off meeting van het CoME project plaats in Madrid bij Hi-Iberia (projectcoördinator).

Hi-Iberia is projectleider van het internationale consortium, bestaande uit Zwitserland (Universiteit van Genève en Vigisense), Nederland (ConnectedCare), Hongarije (Pannon Business Network Association) en Spanje (Hi-Iberia en Biomedisch Onderzoeksinstituut voor Gezondheid in Lleida).

Tijdens de bijeenkomst hebben de partners kennisgemaakt, en zijn de projectdoelen uitgewerkt; de doelen en afbakening van het project zijn afgestemd door alle consortium partners. Ook zijn de eerste stappen gezet in het vaststellen van het “user involvement” plan, het definiëren van de doelgroep, en het het het afstemmen van de doelen voor de eerste stap in het gebruikersonderzoek.

Tenslotte zijn in een workshop de eerste richtingen voor een business model door de verschillende partners besproken.

In voorbereiding op de vervolgbijeenkomst in Utrecht (Nederland) op 2 en 3 juni wordt de komende periode gewerkt aan: het uitwerken van het user involvement plan, het vastleggen van de use cases voor CoME, en het uitwerken van de methodologie die gevolgd wordt bij het vastleggen van de gebruikerseisen.