Poster presentatie van het CoME project tijdens het symposium ‘Promoting the Quality of Life for People with Dementia and their Caregivers’ van het 3TU Humans&Technology onderzoekscentrum

Om beter inzicht te krijgen in het succes en de mogelijke valkuilen van projecten die proberen de zorg voor dementerenden te verbeteren, heeft het #TU Humans&Technology onderzoekscentrum een symposium georganiseerd waarin zorgverleners, patiënten en technologie ontwikkelaars hun perspectieven presenteerden. Elke presentatie werd afgesloten met een serie vragen aan het publiek, waarmee ze uitgedaagd werden om te discussiëren en samen te werken. Het symposium focuste op de leerpunten en het bevorderen van wederzijds begrip tussen de verschillende partijen: wat motiveerde ze om deel te nemen aan een gezamenlijk onderzoeksproject en wat kan elk voor inbreng hebben?

Tijdens de netwerk pauzes werden poster sessies georganiseerd, waarin Connected Care het CoME project aan de symposium deelnemers presenteerde.