Start van testsessies van P1 in Hongarije en Spanje

Als onderdeel van de validatie van prototypes ontwikkeld in het project, worden in mei testsessies gehouden in Spanje en Hongarije. Het doel van deze testsessies is om de indrukken van de eindgebruikers over deze eerste versie van de applicatie te verkrijgen en daarmee hun mate van tevredenheid te bepalen. Om een gebruikers-gecentreerd ontwikkelingsproces te garanderen, zal deze informatie vervolgens worden gebruikt om de komende CoME prototypes te verbeteren.

Hoewel dit prototype alleen basisfunctionaliteiten van de senior-interface bevat, hebben mantelzorgers ook in deze testsessies deelgenomen, om een beter inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van CoME voor senioren.

De eerste indruk van de interviews is, ondanks het premature karakter van het eerste prototype, dat eindgebruikers CoME initieel ervaren als een gemakkelijk en intuïtief hulpmiddel met goed-gedefinieerde functionaliteiten, dat zij bereid zijn te gebruiken.